Mjukvara Tjänster Utbildning Support Referensprojekt Nyheter Kontakt

color-on-black-2.jpg

Vår idé om digital samordning

Inom byggbranschen skapas nya konsultgrupper med skilda erfarenheter för varje projekt. För att projekteringen ska fungera utan störningar krävs det att alla i projektgruppen arbetar på ett strukturerat sätt med likartade metoder. Tidspress och nya tekniker kräver god samordning av digitalt ritningsmaterial.

CAD Studion har lång erfarenhet av CAD-projektering och samordningsuppdrag för byggbranschen. Vi vet vilka krav som ska ställas och vilka metoder som kan tillämpas. Vi erbjuder tjänster som omfattar alla områden inom CAD-samordning, bland annat: Distribution av digitala handlingar. CAD-samordnaren har ofta en viktig roll vid distribution av digitala handlingar via projektnätverk. CAD Studions dotterbolag IDEA kan erbjuda HC2000, ett av marknadens mest kraftfulla internetbaserade dokumenthanterings-system.

Kompatibilitet

Vi överbryggar skillnader och skapar samverkan mellan olika system. För att minimera felaktigheter vid överföring mellan system styr vi hur informationen ska levereras, så att den digitala informationen kan användas ändamålsenligt under projekteringstiden och i framtiden.

Kunskapsöverföring

Vi håller kurser i CAD-metodik för personal som ska fatta beslut, granska eller på annat sätt utnyttja digitalt material. Vi överför också kunskap till CAD-ansvariga hos berörda konsulter för att förenkla och strukturera arbetet med CAD som projekteringsverktyg.

Kravspecifikation

När en byggnation är överlämnad ska beställaren erhålla relevant och enhetligt digitalt material för att kunna använda detta vid förvaltning och ombyggnation av fastigheten. Vi formulerar anvisningar för hur digitalt material ska överlämnas. Denna kravspecifikation används vid upphandlingen i byggprojektet. CAD Studion har i samarbete med LTH och en arbetsgrupp bestående av personal från ett tiotal kommuner tagit fram Kravspecifikation CAD till Kommunförbundet Skåne. Denna kan användas fritt av samtliga kommuner och Region Skåne.

Följ Oss


FB-f-Logo__blue_29.pngFB-f-Logo__blue_29.png  FB-f-Logo__blue_29.png

Nyhetsflöde 

2016-08-22 Autodesk Industry Collections

Det självklara valet för Arkitekter, Ingenjörer och Konstruktörer.

 

2016-04-19 Seminarium på CAD Studion

Från 2D till 6D - Välkommen på en frukost med nya dimensioner. Läs mer och anmäl dig här.

 

2016-04-12 Höstens utbildningar

Nu är höstens utbildningsschema klart. Boka er plats redan idag!

 

2016-02-01  Subscriptions

Från och med den 1 februari 2016 går det enbart att köpa Autodesks Standalone produkter som

Subscriptions.

 

2015-10-12 Vi presenterar CADS DataManager

Ett unikt verktyg för AutoCAD Architecture & AutoCAD MEP.

 

2015-05-21 Information om Autodesk förändringar

Nu genomför Autodesk en förändring gällande vilka licensalternativ som kan erbjudas för deras olika produkter.

 

2015-05-05 Hotfix till Desktop Subscription

Hotfix är släppt för att åtgärda problemet som kan uppstå för nya användare när de loggar in på Desktop Subscription för fösta gången.

 

2015-04-21 Autodesk Account

Autodesk subscription ersätts med Autodesk Account

Nya guider för hur du loggar in och använder

Autodesk Account.

 

2014-09-23 Återförsäljare AutoARK

Vi är nu även återförsäljare till projekteringsverktyget AutoARK och AutoARK Landskap.

Sök

Skriv in det du vill söka efter här

  

CAD Studion AB  I  Östergatan 18  I  211 25 Malmö

T: +46 46 30 57 50  I  E-mail: info@cadstudion.se