Hem Produkter Tjänster Utbildning Support Nyheter Kontakt NSH

           

               

      

Vår idé om digital samordning

Inom byggbranschen skapas nya konsultgrupper med skilda erfarenheter för varje projekt. För att projekteringen ska fungera utan störningar krävs det att alla i projektgruppen arbetar på ett strukturerat sätt med likartade metoder. Tidspress och nya tekniker kräver god samordning av digitalt ritningsmaterial.

CAD Studion har lång erfarenhet av CAD-projektering och samordningsuppdrag för byggbranschen. Vi vet vilka krav som ska ställas och vilka metoder som kan tillämpas. Vi erbjuder tjänster som omfattar alla områden inom CAD-samordning, bland annat: Distribution av digitala handlingar. CAD-samordnaren har ofta en viktig roll vid distribution av digitala handlingar via projektnätverk. CAD Studions dotterbolag IDEA kan erbjuda HC2000, ett av marknadens mest kraftfulla internetbaserade dokumenthanterings-system.

Kompatibilitet

Vi överbryggar skillnader och skapar samverkan mellan olika system. För att minimera felaktigheter vid överföring mellan system styr vi hur informationen ska levereras, så att den digitala informationen kan användas ändamålsenligt under projekteringstiden och i framtiden.

Kunskapsöverföring

Vi håller kurser i CAD-metodik för personal som ska fatta beslut, granska eller på annat sätt utnyttja digitalt material. Vi överför också kunskap till CAD-ansvariga hos berörda konsulter för att förenkla och strukturera arbetet med CAD som projekteringsverktyg.

Kravspecifikation

När en byggnation är överlämnad ska beställaren erhålla relevant och enhetligt digitalt material för att kunna använda detta vid förvaltning och ombyggnation av fastigheten. Vi formulerar anvisningar för hur digitalt material ska överlämnas. Denna kravspecifikation används vid upphandlingen i byggprojektet. CAD Studion har i samarbete med LTH och en arbetsgrupp bestående av personal från ett tiotal kommuner tagit fram Kravspecifikation CAD till Kommunförbundet Skåne. Denna kan användas fritt av samtliga kommuner och Region Skåne.

Nyhetsflöde

2014-12-09 Ny adress

Fr o m den 15 december kommer vår nya adress att 

vara: Östergatan 18, 211 25 Malmö.

2014-11-11 Vårens utbildningsschema klart

Anmäl dig redan nu, så är du garanterad en plats.

2014-09-23 Återförsäljare AutoARK

Vi är nu även återförsäljare till projekteringsverktyget AutoARK och AutoARK Landskap.

 

2014-04-22 Subscription Center

Nya guider för hur du loggar in och använder Subscription Center.

 

2014-03-07 Viktig information om din programvara

Snart kan du inte uppgradera utan subscription.

 

Sök

Skriv in det du vill söka efter här

Följ oss

FB-f-Logo__blue_29.png  

CAD Studion AB  I  Östergatan 18  I  211 25 Malmö

T: +46 46 30 57 50  I  E-mail: info@cadstudion.se